Page 9 - 广东科贸职业学院高等职业教育质量年度报告(2018)
P. 9

广 东 科 贸 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 ( 2018)

                          图 表 目 录         一、学院概况 ........................................... 1


         图 1-1 学院发展历史沿革 ...................................... 2


         表 1-1 本院办学基本条件一览表 ................................ 3

         表 1-2 年度办学经费总收入及其结构 ............................ 3

         表 1-3 年度办学经费总支出及其结构 ............................ 4


         表 1-4 收入与支出的比率 ...................................... 5


         二、体制机制创新 ....................................... 7


         图 2-1 学院“校企所协”办学模式示意图 ....................... 14


         三、创新创业教育示范校建设 ............................ 23         图 3-1 “五驱动”农业创新创业教育体系 ....................... 24

         图 3-2 “三级递进”创新创业课程体系 ......................... 25


         图 3-3 “三级递进、训赛融合”创新创业教育实践教学体系 ....... 25

         图 3-4 “双创教育”三级递进图 ............................... 26


         四、学生发展 .......................................... 37         表 4-1 招生情况 ............................................. 37

         表 4-2 录取后报到率 ......................................... 38

         表 4-3 高中生与三校生所占比例 ............................... 38


         图 4-1 本校大一学生优先考虑本校的比例 ....................... 38

         表 4-4 各专业录取人数 ....................................... 39


         图 4-2 本校大一学生是家庭中的第一代大学生的比例 ............. 41

         图 4-3 本校大一学生的父母是农民或农民工的比例 ............... 41
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14